Damgårdshave

Et brugerstyret Aktivitetscenter

 

FORMÅL:

 • · At fremme ældres trivsel og sundhed gennem aktiv livsførelse
 • · At ældre på egne præmisser kan skabe et attraktivt og indholdsrigt forum til udfoldelse af en bred vifte af fritids- og kulturaktiviteter, således at der forsat er mulighed for at indgå i nye sociale sammenhænge
 • ORGANISATION:
 • · Brugerråd (flad struktur)
 • · Daglig ledelse forretningsudvalg (fælles ledelse)
 • ØKONOMI:
 • · Nettobevilling med overførselsadgang
 • · Indtægtsmuligheder
 • DRIFT OG AKTIVITETER:
 • · Frivilligt arbejde
 • · 20 timers rengøring / pedel
 • · Uden initiativ ingen aktivitet
 • · Uddelegering af ansvar og kompetence
 • · Udlån af lokaler til aktiviteter/møder og klubber

 • SÅDAN FUNGERER HUSET:

Aktivitetscentret er brugerstyret og det er gratis at komme i huset.

Brugerrådet er husets øverste myndighed. Brugerrådet har valgt et forretningsudvalg til den daglige ledelse.

I huset er der plads til alle former for aktiviteter, blot der er en kontaktperson for aktiviteten. Aktiviteten kan starte når der er en deltagerkreds og der er søgt om lokaler.


Man betaler selv for materialer og evt. drikkelse.
Tilskud til redskaber & værktøj til aktiviteten kan søges hos forretningsudvalget, som forelægger det for brugerrådet til godkendelse.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at besøge huset eller ringe. der kan altid aftales tid for information og fremvisning af huset

Aktivitetscentret Damgårdshave

Aktivitetscenteret Damgårdshave

Damgårdsvej 12, 2620 Albertslund

Information: Mandag til Torsdag

 Kl. 11:30 - 13:00 Tlf. 4364 9822

Mail til Damgårdshave klik (her)

Rettelser til hjemmesiden klik (her)

Kontakt til Damgårdshave