Træværksted

Åbningstider i værkstedet

Andre tidspunkter kan aftales med Willy

Mandag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 12:30

Torsdag

09:00 - 12:30

Damgårdshave´s snedkerværksted.

Man har rig mulighed for at udfolde sine evner og fingerfærdig i snedkeriet nede i aktivitetscentrets kælder. Her findes et rigt udvalg af håndværktøjer og maskiner, der gør en i stand til lave store og små opgaver i træ efter eget valg og tegninger.


I rummet, der tidligere var vaskekælder i det gamle alderdomshjem, er der 3 store snedkerhøvlbænke, der er drejebænk med forskellige drejejern, der er rundsav, båndsav og en tykkelses-og afretter høvl, 2 standerboremaskiner og ikke mindst alskens el-værktøj. Søm, skruer og diverse beslag m.m. findes i rigt udvalg.


De, der kommer i snedkeriet, har oparbejdet en hyggelig og kammeratlig omgangsform, hvor hjælpsomhed og humør er i højsædet. Ikke mindst det sociale samvær i drikke- og kaffepauserne er betydningsfuldt. Tildragelser og historier- ja også røverhistorier, gøres til genstand for den hyggelige snak. Ind imellem bliver “verdenssituationen” såmænd også ordnet.